Home » Proiecte

Proiecte in derulare EXPO MOB SRL

Proiect : Eficiență energetică superioară, emisii reduse și capacitate de reciclare îmbunătățită în producția de mobilier.

Obiectiv: Achiziționarea de echipamente noi și inovatoare pentru a  crește capacitatea de producție actuală, împreună cu crearea unei abordări mai eficiente în sectorul creației de mobilier prin promovarea unui consum mai mic de energie, a emisiilor de vapori de vopsea mai mici și a unei metodologii mai bune de gestionare a reciclării rumegușului.

Valoarea totală a proiectului (EUR): 465.520.

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România, Aria de interes: Inovare verde în industrie

 

Informatii suplimentare:

Persoana de contact: Daniela Zabava

Adresa: Str. Ciucurovei, nr. 15, Babadag, Tulcea, Romania

Telefon: 0723 600 591; E-mail: .

 

Pentru informații detaliate legate de programul de finanțare vă invităm să vizitați https://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania

 


Project: Superior energy efficiency, less emissions and improved recycling in furniture production

The general objective of the project is: New and innovative equipment acquisition in order to increase our current production capacity, along with creating a more efficient approach in the furniture creation sector by promoting less energy consumption, less paint vapor emissions and a better sawdust recycling management methodology.

The total amount of the project (EUR): 465.520.

Project developed with grants through the SEE Financial Mechanism 2014 – 2021 within the SME Growth Romania programme, Green Industry Innovation focus area Additional details can be obtained from:

Contact person’s name: Daniela Zabava;

Address: Romania, Tulcea county, Babadag, 15, Ciucurovei street;

Telephone number: 0723 600 591;

E-mail: .

For more details regarding the funding programme, please visit https://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania